Enemmän kuin yhteiskuntavastuu

Olemme mukana Fristads Kansas Groupin Kestävyys- ja Yritysvastuu -ohjelmassa.
Vuonna 2015 määrittelimme uudelleen strategiamme vastataksemme haasteisiin, jotka siirtyminen yrityksen yhteiskuntavastuusta (Corporate Social Responsibility eli CSR) kestävyys- ja yritysvastuuseen (Sustainability and Corporate Responsibility eli SCR) toivat tullessaan. Uskomme, että yrityksemme vaikutus ei rajoitu pelkkään yhteiskuntavastuuseen. Tavoitteemme on, että vuonna 2020 konserniimme yhdistetään vahvasti sanat innovaatio, laatu ja kestävä kehitys. Olemme konserni, joka tunnetaan suoristuskyvystään ja tehokkuudestaan. Yritys, jota kunnioitetaan arvojensa, visionsa ja vastuullisen toimintansa vuoksi.

YK:n Global Compact -kestävyysaloitteen jäsenenä olemme sitoutuneet noudattamaan sen kymmentä periaatetta koskien yritysvastuuta ihmisoikeuksista, työvoimasta, ympäristöstä ja korruption torjunnasta. Varmistamme toimintamme korkean laadun perustamalla toimintaohjeistomme (Code of Conduct) työehdot kansainvälisen työjärjestön (ILO) ja YK:n ihmisoikeusjulistuksen pakkotyötä, lapsityövoiman käyttöä, järjestäytymisvapautta, palkkausta, työaikoja, työsuojelua ja laillisesti sitovia työsuhteita koskeviin ehtoihin.

Social and Environmental Gap Assessment -vaatimustenmukaisuusohjelma yhteistyössä riippumattoman maailmanlaajuisen testaus-, tarkastus- ja sertifiointiyrityksen, Bureau Veritaksen, kanssa, takaa 100 %:n läpinäkyvyyden tehtaiden ja tuotteiden tuotanto- ja hankintaketjun osalta.

Meille on tärkeää, että tuotteemme ovat paitsi laadukkaita myös turvallisia käyttää, eivätkä sisällä käyttäjälle tai ympäristölle haitallisia aineita. Tätä valvotaan kemikaalivaatimustenmukaisuusohjelman ja kumppanimme SGS:n kanssa. Jokaisen Fristads Kansas Groupin tuotteita tai materiaaleja valmistavan toimittajan on allekirjoitettava asiakirja, jossa sitoudutaan noudattamaan REACH- lainsäädäntöä.  Tämä lainsäädäntö rajoittaa mm. tekstiili ja nahkateollisuudessa käytettävien kemikaalien laatua ja määrää. Euroopan kemikaalivirasto ECHA päivittää näiden erityistä huolta aiheuttavien kemikaalien listaa jatkuvasti.

Lataa Kestävyys & Yritysvastuu -esitteemme tästä.