Code Of Conduct

YK:n Global Compact -aloitteen jäsenenä olemme sitoutuneet noudattamaan sen kymmentä periaatetta koskien yritysvastuuta ihmisoikeuksista, työvoimasta, ympäristöstä ja korruption torjunnasta. Suhtaudumme ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä kansainvälisten ja paikallisten työlakien noudattamiseen erittäin vakavasti. Varmistamme toimintamme korkean laadun perustamalla toimintaohjeistomme (Code of Conduct) työehdot kansainvälisen työjärjestön (ILO) ja YK:n ihmisoikeusjulistuksen pakkotyötä, lapsityövoiman käyttöä, järjestäytymisvapautta, palkkausta, työaikoja, työsuojelua ja laillisesti sitovia työsuhteita koskeviin ehtoihin.

YK:n Global Compact on maailman suurin yritysten kestävyysaloite.

Toimintaohjeisto toimittajille ja alihankkijoille.

Työnormit:

  • Työ on vapaaehtoista
  • Työllistämisessä ei syrjitä
  • Ei lapsityövoiman käyttöä
  • Yhdistymisvapaus ja oikeus työehtosopimuksiin
  • Riittävä palkka toimeentuloon
  • Ylipitkien työpäivien kielto
  • Kunnolliset työskentelyolosuhteet
  • Juridisesti sitova työsuhde
  • Paloturvallisuus