EN1149-5

EN 1149-5 SUOJAVAATETUS – SÄHKÖSTAATTISET OMINAISUUDET

Osa 5. Materiaali ja mallivaatimukset
Eurooppalainen standardi EN 1149-5 on osa standardisarjaa, joka sisältää suojavaatetuksen sähköstaattisten ominaisuuksien testausmenetelmiä ja vaatimuksia. Standardin 1149 osat 1(pintaresistiivisyyden mittausmenetelmä ) ja osa 3 (varauksen purkautumisen mittausmenetelmä ) ovat materiaalien testausstandardeja. Osa 5 määrittelee materiaali- ja mallivaatimukset,vaatteen merkinnät ja käyttöohjeet. Materiaalin on täytettävä osien 1 tai 3 vaatimukset.

KATSO STANDARDIIN KUULUVAT TUOTTEET TÄÄLTÄ!

Mallivaatimuksissa edellytetään mm. että sähköä johtavan materiaalin tulee peittää kaikki sen alla olevat “ei-antistaattiset” kerrokset, vaatteen lisätarvikkeet kuten esim. heijasteet ja logot pitää olla kunnolla kiinnitetty (eivät saa irrota vaatteesta), johtavat osat kuten vetoketjut ja napit pitää peittää johtavalla materiaalilla käytön aikana. Käyttäjän tulee olla kunnolla maadoitettu esim. käyttää varausta purkavia tai antistaattisia jalkineita. Vaatetusta ei saa pitää auki tai riisua tiloissa tai tilanteissa, joissa on syttymis tai räjähdysvaara. Vaatetusta ei saa käyttää hapella kyllästyneissä olosuhteissa ilman turvallisuudesta vastaavan henkilön lupaa. Sähkövarausta purkavan vaatteen suojaominaisuudet voivat heiketä käytön, kulumisen, pesun tai likaantumisen vuoksi.