Företagets certifikat

KVALITET OCH MILJÖ – Fristads Finland Ltd​​​​​​​​​​​​​​

CERTIFIKATEN ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004
  • Vi satsar målmedvetet på hög kvalitet och låg miljöpåverkan.
  • Vi samarbetar med våra kunder och varuleverantörer för att vår produktion ska ske med så låg miljöbelastning som möjligt.
  • ​​​​​​​Vi tillämpar kvalitetssystemet ISO 9001 och miljösystemet ISO 14001.

ISO 9001-CERTIFIERING – UTMANING FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN

Grunden till framgångsrika företags verksamhet är kvalitet – från verksamhetssätt till kundservice och produkter som erbjuds. En organisation som satsar på kvalitet bli lätt och ändamålsenlig, och den har bättre förutsättningar att bli framgångsrik i den allt hårdare konkurrensen på den internationella marknaden.Genom ISO 9001-certifieringen har Fristads Finland Oy i sin kvalitetspolitik förbundit sig att följa allmänna mål på basis av vilka vår verksamhet bedöms kontinuerligt. Alla våra processer finns dokumenterade. Om de uppstår avvikelser i processerna, kan vi agera snabbt och säkerställa att avvikelserna inte upprepas.

ISO 14001-CERTIFIERING – EN FUNGERANDE GRUND FÖR BEGRÄNSNING AV MILJÖPÅVERKAN

För att förbli konkurrenskraftigt behöver företaget ett system för hantering av miljöfrågor. Efterfrågan på tjänster och produkter som bevisligen produceras mer miljövänligt ökar ständigt.ISO 14001 är ett globalt erkänt ledningssystem, som baseras på ISO (International Organization of Standardization). Genom att ta i bruk ett ledningssystem för miljöfrågor kan du identifiera och hantera din organisations miljöpåverkan. ISO 14001-standarden erbjuder en bra grund för organisationen som stöd i miljöledningen.

På Fristads Finland Oy innebär ISO 14001-miljösystemet att vi arbetar för att ständigt utvecklas och lära oss mer om miljöpåverkan samt att vi ställer upp nya miljömål för vår verksamhet.