Historia

FRÅN BOMULLSOVERALLER TILL INTERNATIONELL TJÄNSTELEVERANTÖR

 • Fabriken grundades 1954 i Nyslott och hette då OTK-työvaatetustehdas.
 • Platsen låg i hjärtat av Nyslotts centrum.
 • Fabrikschef var Walter Vilkman (1954–1978).
 • Produktutbudet bestod av basoveraller av bomull under produktnamnet Hector, materialet var Nasta-bomull, som användes allmänt ända fram till 1970-talet.
 • Flytt till nya produktionslokaler 1974, dessa expanderades 1977. Företaget hette då Osuuskunta EKA vaatetustehdas.
 • År 1988 gick EKA och SOK ihop och det nya namnet blev Meira Ltd Leijona.
 • År 1991 köpte Rissanen Oy hela affärsverksamheten och namnet ändrades till Rissanen Ltd Leijona.
 • Ledningen 1993 köpte hela affärsverksamheten och namnet blev då Leijona-Pro Ltd.
 • År 1996 köpte Kansas A/S hela aktiekapitalet och Leijona-Pro Ltd blev en del av en internationell koncern.
 • År 1997 anslöts Leijona-Pro Ltd verksamhetsmässigt till Fristads Division.
 • År 1999 slogs Kansas A/S och Wenaas A/S samman och moderbolaget fick namnet Kansas Wenaas A/S.
 • År 2003 bytte koncernen namn till Kwintet A/S och i led med detta blev Leijona-Pro Ltd till Kwintet Leijona Ltd.
 • År 2004 anslöts Kwintet Leijona Ltd verksamhetsmässigt till en del av Wenaas Division.
 • År 2005 köpte Industri Kapital hela aktiekapitalet i Kwintet A/S.
 • År 2005 expanderade Kwintet Leijona Ltd sitt produktutbud genom att införliva Kwintet-koncernens skyddsskor som en del av tjänsterna.
 • År 2006 flyttade Kwintet A/S från Odense till Malmö i Sverige.
 • År 2007 inkluderades personlig skyddsutrustning som en del av tjänsterna. På det här sättet stärktes den sedan tidigare starka marknadsställningen.
 • I början av 2009 färdigställdes de nya verksamhetslokalerna i Nyslotts östra företagspark.
 • I början av 2012 upptogs Kwintet Hejco Ltd i Kwintet Leijona Ltd och namnet ändrades till Kwintet Finland Ltd. Kwintet-koncernens arbetsklädesvarumärken som säljs i Finland sammanfördes till ett och samma företag. Leijona fortsätter sin verksamhet som ett starkt varumärke.
 • År 2015 blev Kwintet Finland Ltd:s nya namn Leijona Group Ltd. Kwintet-koncernens nya namn är Fristads Kansas Group. Målet är att stärka vår företagsbild som en mångsidig leverantör av arbetskläder och utnyttja alla våra arbetsklädesvarumärken i den internationella koncernen.
 • 2021 Fristads Finland Ltd