TIETOA STANDARDEISTA

Työntekijän turvallisuus on meille prioriteetti numero 1. Työvaatteemme on suojattu eurooppalaisten standardien mukaan.
EN 20471

EN ISO 20471 Erittäin näkyvä vaatetus

Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään vaatimukset suojavaatetukselle, joka tekee niiden käyttäjästä visuaalisesti näkyvän vaarallisissa tilanteissa kaikissa valaistusoloissa päivällä ja ajoneuvojen valojen valaisemana pimeällä. Standardissa annetaan materiaalien väri- ja heijastavuusvaatimukset, minimipinta-alavaatimukset sekä vaatimukset materiaalien sijoittelusta suojavaatetukseen. EN ISO 20471 korvaa aikaisemman näkyvän standardin EN 471. Myynnissä ja käytössä voi olla sekä standardin EN 471 mukaisia, että uuden standardin EN ISO 20471 mukaisia varoitusvaatteita.

Varoitusvaatetus jaetaan näkyvyyden suhteen kolmeen luokkaan, joista luokka 1 on heikoin ja luokka 3 paras. Näkyvän varoitusvaatetuksen symbolissa ylempi luku ilmoittaa vaatteen luokan. Aikaisemmassa EN 471 standardissa alempi luku ilmoittaa heijastenauhan heijastustehon (jossa 2 on paras, joka on käytännössä uuden standardin mukaan vähimmäisvaatimus kaikille heijasteille).

Se, minkä suojausluokan mukaisia asuja tarvitaan on harkittava tapauskohtaisesti työtehtävien- ja ympäristön mukaan.

Hyvä tietää:

Näkyvä varoitusvaatetus tulee pestä erikseen tai yhdessä EN ISO 20471  (tai EN471) hyväksyttyjen tuotteiden kanssa. Tuotteita ei saa pestä optisilla valkaisuaineilla, eikä tuotteen puhdistuksessa saa käyttää klooria, etikkahappoa tai saippuaa. Heijastavat pinnat säilyttävät tehonsa paremmin ja pidempään kun vaatteet käännetään nurinpäin ja kaikki kiinnittimet suljetaan ennen pesua. Vaatteet on pestävä riittävän usein, että paras suojaavuus saavutetaan. Vaatteet on säilytettävä kuivassa, valottomassa tilassa. Käytössä vaatteet on puettava ylle asianmukaisesti suljettuna, eikä fluoresoituja ja heijastavia tuotepintoja saa peittää muilla tuotteilla.

EN 11612

EN ISO 11612 Kuumuudelta ja tulelta suojaava vaatetus

Suojavaatetus, joka ei jatka palamista jouduttuaan kosketuksiin tulen kanssa. Tämä palosuojattu vaatetus suojaa käyttäjäänsä kuumuudelta tai tulelta tai molemmilta. Vaatetus suojaa lyhytaikaisesti tilanteissa, joissa altistutaan lämpösäteilylle, liekki- tai kosketuskuumuudelle. Asun tulee peittää kokonaan ylä- ja alavartalo, kaula, käsivarret ja jalat. Pukujen on oltava joko yksiosaisia kuten haalarit tai 2-osaisia kuten takki ja housut. Lisäsuojia kuten liivi tulee käyttää yhdessä kokopuvun tai yhdistelmäasun;takki ja housut kanssa.

Materiaalivaatimukset / suojausluokat:

A = Materiaali täyttää liekin leviämiselle asetetut normit, testausmenetelmät:
A1 = pintasytytys ja/tai
A2 = reunasytytys.

Materiaalin täytyy täyttää lisäksi vähintään yksi seuraavista lämmön siirtymistä kuvaavista suojausominaisuuksista, suojausluokat koodit B,C, D, E, F, tasot 1-3:

taso 1 = suojaus alhaisella riskitasolla
taso 2 = suojaus keskinkertaisella riskitasolla
taso 3 = suojaus korkealla riskitasolla

B = materiaali täyttää liekin kosketukselle asetetut normit , ilmoitetun tason mukaisesti
C = materiaali täyttää lämpösäteilylle asetetut normit, ilmoitetun tason mukaisesti
D = materiaali täyttää sulille alumiiniroiskeille asetetut normit, ilmoitetun tason mukaisesti
E = materiaali täyttää sulille rautaroiskeille asetetut normit, ilmoitetun tason mukaisesti
F = materiaali täyttää kosketuskuumuudelle asetetut normit, ilmoitetun tason mukaisesti.

Suojausluokissa D ja E on lisävaatimuksia vaatteiden mallille esim. ulkopuolisissa taskuissa tulee olla läpät lukuun ottamatta lahjeosien sivutaskuja, kiinnittimet tulee suojata listalla ulkopuolelta. D ja E suojausluokan asuja voidaan käyttää työympäristössä, jossa altistutaan sulametalliroiskeille.

Luokka 3 paras taso
Luokka 2 keskitaso
​​​​​​​Luokka 1 vähimmäistaso

EN 11611

EN ISO 11611 suojavaatetus hitsaus- ja vastaavissa töissä

Hitsaussuojavaate on tarkoitettu suojaamaan käyttäjäänsä hitsauskipinöiltä ( pieniltä sulametalliroiskeilta), lyhytaikaiselta liekkikosketukselta, kaaren lämpösäteilyltä, ja se minimoi sähköiskun mahdollisuuden lyhytaikaisessa, vahingossa tapahtuvassa kosketuksessajännitteisiin sähkönjohtimiin noin 100 V d.c jännitteeseen asti normaalissa hitsaustyössä.

Standardi luokittelee hitsaajan suojavaatetuksen kahteen suojausluokkaan:

1. Luokan mukainen vaatetus suojaa vähemmän vaarallisilta hitsausmenetelmiltä ja tilanteissa, joissa syntyy vähemmän kipinöitäja lämpösäteilyä
​​​​​​​2. Luokan mukainen vaatetus suojaa vaarallisemmilta hitsausmenetelmiltä ja tilanteissa, joissa syntyy enemmän hitsauskipinöitäja lämpösäteilyä

Standardi asettaa suojavaatimukset niin materiaalille kuin mallille. Materiaalivaatimuksiin kuuluu mm. liekin leviäminen, jota testataan kohdistamalla liekki 10 sekunnin ajan joko materiaalin pintaan (koodi A1) ja/tai reunaan (koodi A2). Materiaalin jälkipalamis- ja hehkuaika ei saa ylittää 2s. Kankaasta ei saa tippua sulaa materiaalia eikä siihen saa tulla reikiä, myös vaatteen saumojen tulee säilyä ehjinä (testausmenetelmä ISO 15025).

Hitsauskipinätestissä luokan 1 materiaalin tulee kestää vähintään 15 pisaraa ja luokan 2 materiaalin vähintään 25 pisaraa sulaa metallia siihen kunnes lämpötila näytteen toisella puolella nousee 40 K. Materiaali ei saa syttyä (testausmenetelmä ISO 9150).Mallivaatimuksissa edellytetään mm. että vaatteet peittävät koko ylä- ja alavartalon, kaulan, käsivarret ja jalat (esim. haalari tai takki ja housut). Vaatteiden tulee suojata keho kaikissa normaalisti hitsaustyöhön kuuluvissa työasennoissa. Sähkön johtuminen vaatteen ulkopinnasta sisäpintaan tulee estää esim. metalliset kiinnittimet täytyy suojata. Taskuista, kiinnittimistä ja saumarakenteista on myös annettu tarkat vaatimukset, jotta riittävä suojaavuus saavutetaan.

Hyvä tietää!

Hitsaussuojavaate oikein käytettynä suojaa ihoa hitsaustyössä esiintyvältä UV-säteilyltä (UVA, UVB, UVC). Käyttö saattaa kuitenkin “vanhentaa” kankaan hyvinkin nopeasti. Vaatteen voi tarkistaa esim. viikoittain katsomalla sitä noin käsivarren etäisyydeltä 100W hehkulamppua vasten: jos valo näkyy kankaan läpi, myös UV- säteily läpäisee sen. Mikäli työntekijät saavat ihon palamisen tyyppisiä iho-oireita, UVB-säteily pääsee kankaan läpi. Tällöin on vaate korjattava, vaihdettava uuteen tai lisättävä suojakerroksia.Lisäsuojat esim. nahkahihat, esiliinat jne. lisäävät vaatteen suojaustehoa. Suojavaatetus tulee puhdistaa säännöllisesti ohjeiden mukaan ja pesujen jälkeen vaatetus tulisi tarkistaa. Tuotteita ei saa saippuapestä.

Niiden suojaavuus säilyy ainoastaan synteettisiä pesuaineita käyttämällä. Tuotteet on pestävä kaikin osin suljettuina ja erillään muusta pyykistä. Tuotteiden rajalliset palonkesto-ominaisuudet heikkenevät mikäli tuotteet kyllästyvät palavilla aineilla. Mikäli vaatteelle roiskuu kemikaalia ja herkästi syttyviä nesteitä käytön aikana, käyttäjän tulee poistua ja riisua vaatteet varovasti varmistaen, että kemikaali tai neste ei joudu kosketuksiin ihon kanssa. Vaatetus tulee sen jälkeen puhdistaa tai poistaa käytöstä. Märkyys, kosteus ja hiki huonontavat tuotteen sähköneristyskykyä. Paikallinen ilman happipitoisuuden nousu heikentäätuotteiden palonkestoa, tämä on huomioitava työsuorituksissa jotka tapahtuvat ahtaissa tiloissa. Tuotteet tulee pukea / sulkea asianmukaisesti käytettäessä. Kaksiosaista vaatetusta on käytettävä yhdessä, jotta tarvittava suojaustaso saavutetaan. Paras suojaavuus saavutetaan, mikäli tuotteita käytetään yhdessä muiden suojaavien tuotteiden kanssa esim. palosuojattu alusvaatetus. Tuotteet eivät yksin suojaa sähköiskuilta.

EN 61482

IEC 61482-2 Valokaaritesti

Tämä testausstandardi määrittelee valokaaren termisiltä vaaroilta suojaavan vaatetuksen materiaali- ja suojausvaatimukset sekä mallivaatimukset, (vaatetus ei suojaa valokaaren sähköisiltä vaaroilta, ei ole eristävä vaatetus). Testausmenetelmänä käytetään Box-testiä: jännite 400V AC, testissä on 2 luokkaa: luokka 1 (4kA) ja luokka 2 (7kA).

Vaate sertifioidaan standardin EN ISO 11612 mukaan. Valokaaritesti tehdään erikseen sekä kankaalle että vaatteelle. Kankaasta mitataan materiaalin läpi siirtynyt energia ja vaatteesta arvioidaan visuaalisesti kiinnittimien toimivuus.

Mallivaatimukset: vaatteissa ei saa olla metalliosia ulkopuolella, vetoketjut tulee olla peitetyt, vaatteen pääsaumat on ommeltava pysyvästi palosuojatulla langalla, ylävartalon suojaavissa vaatteissa pitää olla hihat, tekstiilimateriaaleista valmistettujen lisätarvikkeiden kuten esim. kaulusfleece tai vuorikangas täytyy täyttää vähintään EN ISO 14116 indeksin 3 vaatimukset. EN ISO 14116 luokittelee materiaaleja niiden syttyvyysominaisuuksien mukaan indeksi 1-3 (3 paras).

EN 13034 SUOJAVAATETUS NESTEMÄISIÄ KEMIKAALEJA VASTAAN

Tyyppi 6 (suojapuvut, esim. yhdistelmänä takki +housut) ja tyyppi PB 6 (osittainen vartalon suojaus esim. takit). Kemikaalinsuojavaatetus, joka suojaa vain rajoitetusti nestemäisiltä kemikaaleilta. Rajoitettuun käyttöön tarkoitettu kemikaalinsuojavaatetus on tarkoitettu tilanteisiin, joissa voidaan altistua matalatehoiselle suihkulle, nestemäisille aerosoleille tai pienille roiskeille, joita vastaan ei tarvita täydellistä suojaa nesteen läpäisyltä (molekyylitasolla).

Kemikaalisuojaus pitää uusia joka 5. pesukerta teollisessa pesulassa. Tämän Leijonan tuotteista Multinorm asut täyttävät tämän standardin vaatimukset. Multinorm asujen materiaali on testattu seuraavilla kemikaaleilla: Rikkihappo H2S04 30%, Natriumhydroksidi NaOH 10%, O-ksyleeni, 1-Butanoli.

EN 1149-5 SUOJAVAATETUS – SÄHKÖSTAATTISET OMINAISUUDET

Osa 5. Materiaali ja mallivaatimukset

Eurooppalainen standardi EN 1149-5 on osa standardisarjaa, joka sisältää suojavaatetuksen sähköstaattisten ominaisuuksien testausmenetelmiä ja vaatimuksia. Standardin 1149 osat 1(pintaresistiivisyyden mittausmenetelmä ) ja osa 3 (varauksen purkautumisen mittausmenetelmä ) ovat materiaalien testausstandardeja. Osa 5 määrittelee materiaali- ja mallivaatimukset,vaatteen merkinnät ja käyttöohjeet. Materiaalin on täytettävä osien 1 tai 3 vaatimukset.

Mallivaatimuksissa edellytetään mm. että sähköä johtavan materiaalin tulee peittää kaikki sen alla olevat “ei-antistaattiset” kerrokset, vaatteen lisätarvikkeet kuten esim. heijasteet ja logot pitää olla kunnolla kiinnitetty (eivät saa irrota vaatteesta), johtavat osat kuten vetoketjut ja napit pitää peittää johtavalla materiaalilla käytön aikana. Käyttäjän tulee olla kunnolla maadoitettu esim. käyttää varausta purkavia tai antistaattisia jalkineita. Vaatetusta ei saa pitää auki tai riisua tiloissa tai tilanteissa, joissa on syttymis tai räjähdysvaara. Vaatetusta ei saa käyttää hapella kyllästyneissä olosuhteissa ilman turvallisuudesta vastaavan henkilön lupaa. Sähkövarausta purkavan vaatteen suojaominaisuudet voivat heiketä käytön, kulumisen, pesun tai likaantumisen vuoksi.

EN 342 Kylmältä suojaavat vaatekokonaisuudet ja vaatteet

Standardi määrittelee vaatimukset ja testausmenetelmät kylmältä suojaaville vaateyhdistelmille (kokohaalari tai kaksiosainen puku) sekä yksittäisille vaatekappaleille. Kylmällä tarkoitetaan alle -5°C lämpötilaa yhdessä kosteuden ja tuulen kanssa. Vaatteista mitataan määrätyissä olosuhteissa määrätyllä alusvaatetuksella, lämmöneristävyys, ilmanläpäisykyky, sekä tarvittaessa vedenpitävyys ja vesihöyrynläpäisyvastus.

Vaatteiden etiketeissä on ilmoitettava lämmöneristävyys ja ilmanläpäisyarvot. Vaatteen mukana tulee käyttöohje, jossa annetaan ohjeita kuinka näitä arvoja sovelletaan mahdollisiin käyttötilanteisiin. Vaatteiden suunnittelussa on otettu huomioon suojavaatetuksen yleiset ergonomiavaatimukset. Tämä suojavaatetus soveltuu normaaliin syksy/talvi sääolosuhteisiin. Tuotteet tulee pukea ja sulkea asianmukaisesti jotta paras suojaus saavutetaan. Märkä, rikkoutunut tai likainen vaate ei täytä tuotteelle asetettuja vaatimuksia.

EN 343 Sateelta suojaava vaatetus

Tämän standardin mukaiset asut suojaavat vesi- ja räntäsateelta, sumulta tai maan kosteudelta. Asujen materiaaleista ja saumoista on testattu mm. vedenläpäisy- ja vesihöyrynläpäisyvastus. Nämä vaatteen vedenpitävyydestä ja hengittävyydestä kertovat arvot ilmoitetaan vaatteen etiketissä sateenvarjo piktogrammin vieressä (luokat 1-3, paras 3).