yhteiskuntavastuu

Kestävyys ja yritysvastuu on meillä Leijona brändillä ja Fristads Finland Oy:ssä osa jokapäiväistä liiketoimintaamme. Olemme sitoutuneita YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja uskomme, että vahvan asemamme säilyttämiseksi meidän tulee edistää sitoutumistamme uudelle tasolle ja sisällyttää liiketoimintaamme kaikki soveltuvat näkökohdat ihmisoikeuksista aina tuotteidemme suorituskykyyn. Näin rakennamme luottamusta kaikkiin sidosryhmiimme aina asiakkaistamme työntekijöihimme sekä yhteistyökumppaneihimme. Olemme kasvaneet merkittäväksi työ- ja suojavaatetoimittajaksi, edellyttäen itseltämme vahvaa tietotaitoa ja prosessitehokkuutta kaikilla liiketoimintamme osa-alueilla. Tunnemme prosessimme A:sta Ö:hön jokaisen työntekijämme vastatessa omalla ammattitaidollaan yritysvastuun toteutumisesta.

Vastuullisuusraportti Leijona työvaatteet

Lue lisää vastuullisuustyöstä, jota Fristads ja Fristads Finland yrityksenä tekevät, sekä historiasta ja yrityksen sertifikaateista.

Enemmän kuin yhteiskuntavastuu

Olemme mukana Fristads Kansas Groupin Kestävyys- ja Yritysvastuu -ohjelmassa. Vuonna 2015 määrittelimme uudelleen strategiamme vastataksemme haasteisiin, jotka siirtyminen yrityksen yhteiskuntavastuusta (Corporate Social Responsibility eli CSR) kestävyys- ja yritysvastuuseen (Sustainability and Corporate Responsibility eli SCR) toivat tullessaan. Uskomme, että yrityksemme vaikutus ei rajoitu pelkkään yhteiskuntavastuuseen. Tavoitteemme on, että vuonna 2020 konserniimme yhdistetään vahvasti sanat innovaatio, laatu ja kestävä kehitys. Olemme konserni, joka tunnetaan suoristuskyvystään ja tehokkuudestaan. Yritys, jota kunnioitetaan arvojensa, visionsa ja vastuullisen toimintansa vuoksi.

YK:n Global Compact -kestävyysaloitteen jäsenenä olemme sitoutuneet noudattamaan sen kymmentä periaatetta koskien yritysvastuuta ihmisoikeuksista, työvoimasta, ympäristöstä ja korruption torjunnasta. Varmistamme toimintamme korkean laadun perustamalla toimintaohjeistomme (Code of Conduct) työehdot kansainvälisen työjärjestön (ILO) ja YK:n ihmisoikeusjulistuksen pakkotyötä, lapsityövoiman käyttöä, järjestäytymisvapautta, palkkausta, työaikoja, työsuojelua ja laillisesti sitovia työsuhteita koskeviin ehtoihin.

Social and Environmental Gap Assessment -vaatimustenmukaisuusohjelma yhteistyössä riippumattoman maailmanlaajuisen testaus-, tarkastus- ja sertifiointiyrityksen, Bureau Veritaksen, kanssa, takaa 100 %:n läpinäkyvyyden tehtaiden ja tuotteiden tuotanto- ja hankintaketjun osalta.

Meille on tärkeää, että tuotteemme ovat paitsi laadukkaita myös turvallisia käyttää, eivätkä sisällä käyttäjälle tai ympäristölle haitallisia aineita. Tätä valvotaan kemikaalivaatimustenmukaisuusohjelman ja kumppanimme SGS:n kanssa. Jokaisen Fristads Kansas Groupin tuotteita tai materiaaleja valmistavan toimittajan on allekirjoitettava asiakirja, jossa sitoudutaan noudattamaan REACH- lainsäädäntöä.  Tämä lainsäädäntö rajoittaa mm. tekstiili ja nahkateollisuudessa käytettävien kemikaalien laatua ja määrää. Euroopan kemikaalivirasto ECHA päivittää näiden erityistä huolta aiheuttavien kemikaalien listaa jatkuvasti.

Lue lisää näistä periaatteista osoitteessa www.unglobalcompact.org.

YK:n Global Compact on maailman suurin yritysten kestävyysaloite.

CODE OF CONDUCT

YK:n Global Compact -aloitteen jäsenenä olemme sitoutuneet noudattamaan sen kymmentä periaatetta koskien yritysvastuuta ihmisoikeuksista, työvoimasta, ympäristöstä ja korruption torjunnasta. Suhtaudumme ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä kansainvälisten ja paikallisten työlakien noudattamiseen erittäin vakavasti. Varmistamme toimintamme korkean laadun perustamalla toimintaohjeistomme (Code of Conduct) työehdot kansainvälisen työjärjestön (ILO) ja YK:n ihmisoikeusjulistuksen pakkotyötä, lapsityövoiman käyttöä, järjestäytymisvapautta, palkkausta, työaikoja, työsuojelua ja laillisesti sitovia työsuhteita koskeviin ehtoihin.

YK:n Global Compact on maailman suurin yritysten kestävyysaloite.

Toimintaohjeisto toimittajille ja alihankkijoille.

Työnormit:

  • Työ on vapaaehtoista
  • Työllistämisessä ei syrjitä
  • Ei lapsityövoiman käyttöä
  • Yhdistymisvapaus ja oikeus työehtosopimuksiin
  • Riittävä palkka toimeentuloon
  • Ylipitkien työpäivien kielto
  • Kunnolliset työskentelyolosuhteet
  • Juridisesti sitova työsuhde
  • Paloturvallisuus

CHEMICALS IN PRODUCTS

Kohti täydellistä kemikaalivastuuta

Osana yhteiskunta- ja ympäristövastuuohjelmaamme kaikkien toimittajiemme ja tuotteitamme valmistavien tehtaiden on allekirjoitettava listamme kielletyistä aineista (RSL).RSL-listamme vastaa EU:n uusinta yhdenmukaistettua lainsäädäntöä, johon sisältyy REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), POP-asetukset, biosidiasetus ja tuoteturvallisuusasetus. Se varmistaa myös, että noudatamme SVHC (Substances of Very High Concern) -listaa. Lisäksi useimmat konsernin tuotteista on ÖKO TEX -sertifioituja (Standardi 100).

Kemikaalivaatimustenmukaisuusohjelma kumppanimme SGS:n kanssa.

Ydinvalikoiman tuotteet (raaka-aineet ja lopputuotteet) testataan neljä kertaa vuodessa (ts. erikoiskäsittelyt kuten liekinesto ja veden- ja lianhylkivyys). Testitulokset tarkastetaan, kirjataan ja toimitetaan pyynnöstä asiakkaillemme. Uskomme aitoon vastuullisuuteen ja näin pystymme varmistamaan täydellisen läpinäkyvyyden tuotteidemme kemikaalipitoisuuksien ja lupaamiemme standardien noudattamisessa.

SEURAAVA ASKEL KOHTI TÄYDELLISTÄ KEMIKAALIEN HALLINTAA

Osana yhteiskunta- ja ympäristövastuuohjelmaamme kaikkien toimittajiemme ja tuotteitamme valmistavien tehtaiden on allekirjoitettava listamme kielletyistä aineista (RSL).

Päivitämme RSL-listan kahdesti vuodessa perustuen kumppanimme Swerean suosituksiin ja tiedotamme asiasta toimittajillemme ja tehtaillemme. RSL-listamme vastaa EU:n uusinta yhdenmukaistettua lainsäädäntöä, johon sisältyy REACH, POP-asetukset, biosidiasetus ja tuoteturvallisuusasetus. Se varmistaa myös, että noudatamme SVHC (Substances of Very High Concern) -listaa.

Lisäksi useimmat konsernin tuotteista on ÖKO TEX -sertifioituja.

Markkinajohtajana emme voi tyytyä toimittajiemme allekirjoitettuihin vaatimustenmukaisuustodistuksiin ja ÖKO TEX -sertifikaatteihin. Vaikka ÖKO TEX -sertifikaatti on myönteinen merkki, se ei kuitenkaan takaa kaikkien toimittajan valikoimassa olevien kankaiden ja kemikaalien testausta, se ei perustu samalla tavalla näytteisiin eikä ole yhtä systemaattinen kuin kemikaalivaatimustenmukaisuusohjelmamme.

Tekstiiliteollisuuden värjäys- ja viimeistelyprosesseissa syntyy paljon jätettä ja niissä käytetään paljon kemikaaleja. Monet ovatkin huolestuneita siitä, vahingoittaako kemikaalien käyttö ja jätteiden käsittely ympäristöä ja ihmisten terveyttä. Meidän on lisättävä läpinäkyvyyttä, joten emme säästele vaivoja selvittääksemme millaisia kemikaaleja valmiit tuotteemme sisältävät ja miten paljon. Määriä on verrattava EU-lainsäädäntöön ja kuluttajien odottamiin tasoihin. Uskomme, että meidän on lisättävä toimittajiemme tietoisuutta ja opetettava heitä lisäämään läpinäkyvyyttä omassa toimitusketjussaan.

Siksi käynnistimme kumppanimme SGS:n kanssa 1. tammikuuta 2016 kemikaalivaatimustenmukaisuusohjelman, joka auttaa meitä kehittämään tekstiilialalle ja tuotteillemme räätälöityjä testauspaketteja.

Ydinvalikoiman raaka-aineet ja lopputuotteet testataan neljä kertaa vuodessa ja testitulokset tarkastetaan, kirjataan ja toimitetaan pyynnöstä asiakkaillemme.

MAAILMANLAAJUINEN LÄPINÄKYVYYS TOIMITTAJASTA TEHTAASEEN

Kannustamme kaikkia sidosryhmiämme tukemaan visiotamme ympäristövaikutusten merkittävästä vähentämisestä ja tukemaan yhteisöjä, joissa brändimme toimivat. Toimitusketjumme ulottuu 17 maahan ja konserni omistaa 3 tehdasta Pohjois-Euroopassa. Toimittajamme ovat tärkeitä liiketoiminnallemme ja odotamme heidän täyttävän ihmisoikeuksia, ympäristön suojelua ja eettistä liiketoimintaa koskevat vaatimuksemme. Toimitusketjutiimimme tarkastavat, hyväksyvät ja valvovat kaikkia toimittajiamme.Toimittajamme ovat sitoutuneet ilmoittamaan kaikki tehtaat, joissa valmistetaan Fristads Kansas -konsernin tuotteita ja niiden on läpäistävä yhteiskunta- ja ympäristövastuuta koskevat tarkastuksemme (Code of Conduct - Supplier Commitment).FTA:n jäsenenä tarkastukset suoritetaan BSCI-järjestelmän mukaan, mikä auttaa meitä tukemaan ja auttamaan heitä kestävän korjausten toteutuksessa.